Preventie wordt steeds belangrijker!

U kunt als ondernemer veel doen om risico’s te beperken.


Preventiemaatregelen zijn vaak eenvoudig en effectief. Wij weten veel van verzekeringen, maar kunnen u óók verder helpen als het gaat om preventie.

Elke bedrijfstak heeft zijn specifieke risico’s. Wij doen daarom altijd een risicoscan en informeren u over preventiemaatregelen die passen bij uw onderneming.

Overleeft uw bedrijf een brand? Hoewel de schattingen uiteenlopen, komt naar verwachting minstens vijftig procent van de bedrijven een grote brand niet te boven. Een goede brandverzekering is dus een must, maar nog beter is het om een brand te voorkomen – zeker als er sprake is van brandstichting. Met relatief eenvoudige aanpassingen in werkwijze en relatief goedkope investeringen kunt u bijvoorbeeld het brandrisico in uw bedrijf al fors verkleinen.

Brandstichting levert in vergelijking met een ‘gewone’ brand dikwijls meer schade op, vaak doordat de brand op kwetsbare punten wordt aangestoken op momenten dat er niemand aanwezig is in het gebouw. Hoe herkent u die kwetsbare punten? En hoe kunt u zich het beste wapenen tegen (de gevolgen van) brandstichting?

Wil u weten wat u aan preventie kunt doen? Bel ons dan. Wij maken graag een afspraak.

Meer informatie vindt u hieronder


Er is niemand die zit te wachten op brand en er zijn verschillende maatregelen te nemen waarmee u de kans op brand kunt verkleinen. Waarschijnlijk heeft u de term brandpreventie vast weleens voorbij zien komen, maar wat betekent deze term eigenlijk precies.

De term preventie wordt over het algemeen gebruikt wanneer we het hebben over het voorkomen en we een actie ondernemen om ervoor te zorgen dat iets niet gebeurt. Dit is ook bij brandpreventie het geval, maar onder brandpreventie vallen niet alleen maatregelen die een brand voorkomen, maar vallen ook hulpmiddelen waarmee we ervoor kunnen zorgen dat een beginnende brand snel gedoofd kan worden.

Ook valt onder de term brandpreventie, maatregelen die ervoor zorgen dat er geen slachtoffers vallen en mensen snel weg kunnen en op tijd op de hoogte zijn. Ook richt brandpreventie zich op het beperken van eventuele materiële schade bij een potentiële brand.

Een inbreker heeft slechts een paar seconden nodig om te bepalen of een pand makkelijk binnen te dringen is. U moet er dus voor zorgen dat hij uw huis of pand het liefst met een grote bocht voorbijloopt. Hoe u dat doet? Door tijdelijk in de huid van de inbreker te kruipen.

U kunt dan wellicht een goed beeld hebben van de manier waarop een inbreker te werk gaat. Goede inbraakpreventie kenmerkt zich door een mix van bouwkundige en elektronische maatregelen.

Waarom? Omdat u inbrekers niet alleen zo snel en goed wilt detecteren, maar het ze ook zo moeilijk mogelijk wilt maken om bij uw spullen in de buurt te komen. Daar zijn elektronische en bouwkundige maatregelen voor nodig.

Ga hier naar de website van het CCV

Iets meer dan 5% van alle werkenden in Nederland is ziek. Dus van elke 100 mensen die in uw organisatie werken, zijn er elke dag 5 ziek. In sommige sectoren is het verzuim nog veel hoger. In de zorg is het bijvoorbeeld 8%.

Een zieke medewerker kost minstens € 450,00 per dag: door loondoorbetaling, vervanging en extra werkdruk voor collega’s. Dat is nog los van het omzetverlies. De omzet van bijvoorbeeld een automonteur is € 90,00 per uur, dat is € 720,00 omzetverlies per dag. Een zieke medewerker kost u al snel € 5.850,00 per wéék.

Het is dus van groot belang om ziekteverzuim tegen te gaan. De beste manier om dat te regelen is door het inschakelen van een gecertificeerde Arbodienst. Dit voorkomt nadelige gezondheidseffecten en draagt bij aan duurzame inzetbaarheid en productiviteit van werknemers. Als een werknemer schade lijdt door het werk, dan kan hij het bedrijf daarvoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat hij er – in operationele en economische zin – alles aan heeft gedaan wat redelijkerwijs haalbaar is om deze schade te voorkomen.

Naast het creëren van een gezonde en veilige werkplek (en het vermijden van schadeclaims) heeft een goed arbobeleid nog meer positieve effecten:

  • Een werknemer presteert beter als hij zich veilig voelt en comfortabel kan werken.
  • Goede arbeidsomstandigheden verhogen de motivatie van werknemers.
  • Door een grotere motivatie ligt de productie hoger.

Arbodiensten

Vraag bij ÉÉN NEGEN om een goéd advies!


Kies de juiste dekking en betaal niet te veel premie!