Schadeverzekering voor werknemers (SVW)

De Schadeverzekering voor werknemers gaat verder waar de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) stopt. Iedere ondernemer is verplicht zich als goed werkgever te gedragen. Dit gaat verder dan alleen veilige werkomstandigheden.

De Schadeverzekering voor Werknemers dekt de schade van een werknemer door ongevallen die plaats vinden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor het bedrijf of andere activiteit die gerelateerd zijn aan het bedrijf.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

 

Krijgt uw werknemer een ongeval tijdens de uitoefening van werkzaamheden, dan wordt u als werkgever geconfronteerd met omvangrijke kosten. Het ongeval kan plaatsvinden op de werkvloer of op locatie, maar ook tijdens verkeersdeelname voor werk, woon-werkverkeer en andere werkgerelateerde activiteiten.

Met name claims voor letselschade kunnen zo hoog oplopen dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar kan komen. Een motorrijtuigenverzekering of aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking.

ÉÉN NEGEN biedt met de Schadeverzekering voor werknemers de perfecte oplossing voor iedere werkgever. U bent niet alleen verzekerd voor de schadevergoeding door wet of jurisprudentie, maar u kunt zich ook verzekeren voor overige schade die tijdens bedrijfsactiviteiten de werknemer is toegebracht.

Als werkgever kunt u vaak kiezen uit een aantal varianten van de SVW.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Voorbeelden

 • Een magazijnmedewerker rijdt van het ene bedrijfspand naar het andere. Hiervoor moet hij een stuk over de openbare weg. Door een ongelukkige stuurbeweging overkomt hem een ongeval, zo ernstig dat hij overlijdt. Zijn partner en studerende zoon blijven achter en de inkomsten van de medewerker worden gemist, zodat het erg lastig wordt om de vaste lasten en studiekosten te betalen. Gelukkig kan hiervoor een beroep op de WEGAS verzekering worden gedaan.
 • Om een fabriekshal te kunnen inspecteren gebruikt een opzichter een fiets. Op een of andere manier valt hij en breekt een pols. Door de gecompliceerde breuk kan hij voorlopig niet werken. Ook is zijn bril stuk en is er kleding gescheurd.
 • Voor de letselschade en de schade aan zijn persoonlijke spullen kan een beroep op de WEGAS verzekering worden gedaan. Mocht het ziekteverzuim van dien aard zijn dat er sprake is van inkomstenderving dan kan men hiervoor ook aanspraak op vergoeding op deze verzekering maken.
 • Na sluitingstijd van het kantoor is een schoonmaker bezig met zijn werkzaamheden. Hij betrapt hierbij een inbreker die meteen op de schoonmaker inslaat. De schoonmaker probeert zich nog te verdedigen maar kan niet voorkomen dat hij toch forse letselschade oploopt. Voor de letselschade kan een beroep op de WEGAS verzekering worden gedaan. Eventueel verlies van inkomen is ook verzekerd.

Denk ook aan:

 • Schade van een werknemer door ongelukken tijdens werktijd.
 • Schade van een werknemer door ongelukken tijdens activiteiten met het bedrijf. Bijvoorbeeld bedrijfsuitjes, bedrijfsfestiviteiten, bedrijfsopleidingen en zakenreizen. Schade van een werknemer door ongelukken tijdens woon-werkverkeer. Dit is de normale weg die een werknemer aflegt om van huis naar zijn arbeidsplaats te komen en omgekeerd. Het maakt niet uit hoe de werknemer reist.
 • Schade aan personen. Dit is schade die is ontstaan door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, ook als zij hierdoor overlijden. Ook gevolgschade is gedekt, de schade die voortkomt uit schade aan personen.
 • Schade aan zaken. Dit is schade die is ontstaan door beschadiging of het verloren gaan van zaken van een verzekerd persoon. Ook gevolgschade is gedekt, de schade die voortkomt uit schade aan zaken.
 • Schade van een werknemer door ongelukken tijdens een zakenreis.
 • Verzekerd zijn alle personen die bij u in dienst zijn en die een arbeids­overeenkomst hebben. Daarnaast zijn ook verzekerd:
  • directeur-grootaandeelhouders met een minderheidsbelang in het bedrijf.
  • zelfstandigen zonder personeel die als werknemer worden gezien.
  • oproepkrachten.
  • vrijwilligers die aantoonbaar in de administratie voorkomen.
  • ingeleende personen met wie verzekeringnemer geen arbeids­overeenkomst heeft zoals stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

 • Zeer ruime kring van verzekerden
 • Hoog verzekerd bedrag per gebeurtenis
 • Lage franchise
 • SVI-dekking in privétijd voor motorrijtuigen die door werkgever aan verzekerde privé ter beschikking zijn gesteld 
 • 24-uurs ongevallendekking voor alle verzekerden
 • Voorschotregeling in geval van schuldvraagdiscussie bij schadeafhandeling
 • Onbeperkte schademeldingstermijn na beëindiging van de verzekering
 • Laatste jurisprudentie is gedekt
 • Dekkingen conform uitspraken Hoge Raad

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

 

De SVW is een aanvullende vangnet verzekering:

 • U waarborgt dat u voldoet aan de aanwijzingen die de Hoge Raad geeft om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering als juiste invulling van ‘goed werkgeverschap’.
 • De door de SVW te vergoeden schade wordt vastgesteld overeenkomstig de regels die daarvoor in het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Dit impliceert dat de schade wordt vergoed in aanvulling op uitkeringen waarop een werknemer recht heeft!
 • Bij onduidelijkheid over aansprakelijkheid vergoedt de SVW de schade en verhaalt dit op de veroorzaker.
 • De SVW is een zogenaamde ’first party’ verzekering. Dit betekent dat de werknemer een eigen recht heeft op vergoeding van zijn schade.
 • De SVW biedt - naast dekking voor de schade van de werknemer - ook dekking voor schade van de uitzendkracht, de stagiair en de vrijwilliger.
 • De SVW is een vrije goedkope verzekering omdat voor kleine schades een franchise geldt. Schade binnen dat bedrag (vaak € 2.000,=) worden niet in behandeling genomen omdat ze niet zijn gedekt.

 

Waarom een SVW?

De SVW is een relatief nieuwe verzekering in reactie op uitspraken van de Hoge Raad. De SVW dekt schade als gevolg van ongevallen die op een of andere manier werkgerelateerd zijn en verzekert situaties die niet onder de standaard-bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) gedekt zijn. Zo hoeft de werkgever zich niet steeds af te vragen of bedrijfsreizen dan wel andere activiteiten verzekerd zijn.

Rechters leggen soms relaties met het werk om zo de gedupeerde werknemer tegemoet te komen. Ook geven zij soms aan dat het past bij goed werkgeverschap een ‘behoorlijke verzekering’ af te sluiten, die schade van de werknemer na een ongeval vergoedt. Zelfs als de werkgever het niet in de hand heeft gehad om maatregelen te treffen die het ongeval voorkomen.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

 

Door de SVW worden onvolledige aansprakelijkeidsverzekeringen als Wegas, Wegam, OVI, SVI en AVB+ feitelijk overbodig.

Hoe hoog is de premie?

De premie van de SVW is afhankelijk van een aantal factoren zoals o.a.:

 • hoogte verzekerde bedragen
 • hoogte gekozen eigen risico

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!