Waarom een nieuw pensioenstelsel?

 

We willen dat iedereen in Nederland een goed pensioen kan krijgen.

Ook de generaties na ons. Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt.

1. Duidelijker en persoonlijker pensioen

Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en hoeveel ze opbouwen. Met de nieuwe regels bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. In dit pensioen staat vast hoeveel geld (premie) u en uw werkgever in uw pensioen stoppen.  

2. Pensioen kan sneller omhoog dan nu 

Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen via uw werkgever nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. De nieuwe regels zorgen ervoor dat dit pensioen meebeweegt: als het goed gaat met de economie, dan kan uw pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan het pensioen ook omlaaggaan. 

De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot worden als u (bijna) met pensioen bent. Want het pensioen van een jongere werknemer heeft meer tijd om tegenvallers in de beleggingen op te vangen dan dat van oudere werknemers. 

3. Pensioen sluit beter aan op uw loopbaan

Mensen wisselen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De pensioenregels passen daar nu niet goed bij. Daarom komen er nieuwe regels. Bouwt u geen pensioen meer op via een werkgever of krijgt u een andere pensioenregeling? Dan ziet u straks beter wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen.

De regels voor pensioen werkten jarenlang goed, maar dat is aan het veranderen. Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen nieuwe regels gemaakt voor het pensioen via de werkgever. 

Duidelijker en persoonlijker pensioen

Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en hoeveel ze opbouwen. Met de nieuwe regels bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. In dit pensioen staat vast hoeveel geld (premie) u en uw werkgever in uw pensioen stoppen. Dit spreken vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, zoals een vakbond of een ondernemingsraad, met elkaar af. Als werknemer ziet u duidelijk hoe de inleg in uw pensioen is en hoe het bedrag groeit. Dit is uw persoonlijke pensioenvermogen.

Pensioen kan sneller omhoog dan nu

Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen via uw werkgever nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. De nieuwe regels zorgen ervoor dat dit pensioen meebeweegt: als het goed gaat met de economie, dan kan uw pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan het pensioen ook omlaaggaan. 

De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder worden als u (bijna) met pensioen bent. Want het pensioen van een jongere werknemer heeft meer tijd om mee- en tegenvallers in de beleggingen op te vangen dan dat van oudere werknemers. 

Pensioen sluit beter aan op uw loopbaan

Mensen wisselen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De pensioenregels passen daar nu niet goed bij. Met de nieuwe regels wordt dat opgelost. Bouwt u geen pensioen meer op via een werkgever of krijgt u een andere pensioenregeling? Dan ziet u straks beter wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Het kan zijn dat u nu al een premieregeling heeft voor uw pensioen. Dit kunt u navragen bij uw werkgever of bij de organisatie die uw pensioen uitvoert, zoals een pensioenfonds of verzekeraar.

De invoering van de regels gebeurt stap voor stap. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, gaan ze op zijn vroegst in op 1 juli 2023. Daarna is er tijd om alles goed te organiseren. Dit doet de uitvoerder van uw pensioen met de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, zoals een vakbond of een ondernemingsraad. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten zien toe op een zorgvuldige invoering. Zij controleren bijvoorbeeld of mensen goed worden geïnformeerd over het nieuwe pensioen. 
 
Uiterlijk 1 januari 2027 is het pensioen via uw werkgever aangepast. U ontvangt hierover informatie van uw werkgever of van de uitvoerder van uw pensioen. Deze informatie krijgt u zodra meer duidelijk is over de regeling via uw werkgever; dat kan nog een paar jaar duren.

Planning Pensioenakkoord

De planning ziet er nu als volgt uit:

 • 01-07-2023: pensioenakkoord is vertaald in wetgeving, start overstapperiode naar het nieuwe pensioenstelsel
 • 01-01-2025: uiterste datum van instemming sociale partners bij uitvoering van een regeling door een pensioenfonds
 • 01-10-2026: uiterste datum van instemming sociale partners bij uitvoering van een regeling door een verzekeraar of PPI
 • 01-01-2027: uiterste datum voor overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Veel pensioenuitvoerders streven ernaar om een eerdere overstap mogelijk te maken
 • 01-01-2037: einde compensatieperiode

De werkgevers, de vakbonden en de uitvoerders van pensioen krijgen maximaal 4 jaar de tijd om alles goed te regelen. Uiterlijk 1 januari 2027  moet het pensioen via uw werkgever zijn aangepast.

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten zien toe op een zorgvuldige invoering. Zij controleren bijvoorbeeld of mensen goed worden geïnformeerd over het nieuwe pensioen.

 

Het Pensioenakkoord

 

Er gaat de komende jaren veel veranderen op pensioengebied. Door de inwerkingtreding van het pensioenakkoord moeten alle pensioenregelingen aangepast worden. Onderdeel van deze transitie vormen een aantal fundamentele wijzigingen die uw aandacht verdienen.

De nieuwe pensioenwet gaat uiterlijk op 1 juli 2023 in. De transitieperiode blijft vier jaar of korter, dat is uiterlijk tot 1 januari 2027.

Dit zijn de belangrijkste zaken op een rij:

 

 

Pensioen is inkomen voor later. Zo heeft u op latere leeftijd nog steeds geld om van te leven.

Als we ‘pensioen’ zeggen, hebben we het eigenlijk over drie onderdelen: AOW, pensioen via uw werkgever en geld dat u zelf opzijzet. De nieuwe regels hebben vooral betrekking op het pensioen via uw werkgever. 

 

Wat is pensioen?

1. AOW: basispensioen

 • wordt geregeld via de Sociale Verzekeringsbank
 • ontvangt u als u de AOW-leeftijd bereikt
 • kijk op www.svb.nl om te kijken hoe hoog de AOW is

2. Pensioen via de werkgever

 • wordt geregeld door het pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling
 • ontvangt u als u stopt op uw pensioenleeftijd met werken 
 • hoeveel u krijgt hangt af van een aantal factoren zoals de hoogte van uw salaris, hoelang u heeft gewerkt etc.

3. Geld dat u zelf opzijzet

 • wordt geregeld via de bank of verzekeraar. Of u regelt het zelf via bijvoorbeeld een eigen huis, spaargeld of aandelen
 • ontvangt u wanneer u dat zelf wilt, of afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekering
 • hoeveel u krijgt is afhankelijk van wat u zelf heeft geregeld

Iedereen die in Nederland woont of werkt, krijgt vanaf een afgesproken leeftijd AOW: dat is het basispensioen van de overheid. Ook bouwen veel werknemers in Nederland pensioen op via de werkgever. Elke maand zetten u en uw werkgever geld opzij.

Een pensioenfonds of verzekeraar belegt dit geld, waardoor het op termijn meer waard wordt. Heeft u ook via uw werkgever gespaard voor uw pensioen? Dan krijgt u als u stopt met werken elke maand pensioen van uw pensioenfonds of verzekeraar. Het derde onderdeel is het pensioen dat u zelf opbouwt. Bijvoorbeeld met een levensverzekering of door te sparen.

Maak hier een afspraak met onze pensioenspecialist!

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW uit en betaalt dit bedrag aan u zodra u de AOW-leeftijd bereikt.

Het pensioen via uw werkgever wordt opgebouwd via een pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling. Die betalen dit deel van het pensioen aan u.

De rest is afhankelijk van wat u zelf spaart of regelt, bijvoorbeeld met een levensverzekering of door te sparen.

 

Zodra u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u iedere maand een AOW-uitkering van de overheid. De AOW-leeftijd is in 2023 66 jaar en 10 maanden en vanaf 2024 67 jaar. Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op AOW. Het kan zijn dat de leeftijd waarop u stopt met werken en de AOW-leeftijd niet hetzelfde zijn. Werkt u door na het bereiken van de AOW-leeftijd, dan krijgt u AOW, maar nog geen pensioen via uw werkgever. 

Als u met pensioen gaat, dan krijgt u maandelijks pensioen dat is opgebouwd via uw werkgever(s). Uw werkgever en de organisatie die uw pensioen betaalt, bepalen samen de leeftijd dat u met pensioen kunt.

Heeft u zelf geld gespaard? Dan bepaalt u vaak zelf wanneer en hoe u het bedrag krijgt. Of het is afhankelijk van de polisvoorwaarden. 

Hoeveel pensioen u in totaal krijgt, dat verschilt per persoon. De hoogte van de AOW, hangt onder andere af van of u alleen woont of dat u getrouwd bent of samenwoont. Hoeveel de AOW is, ziet u op de website van de SVB.

Hoeveel pensioen u via uw werkgever heeft opgebouwd, heeft onder andere te maken met hoeveel uur u werkte, hoe hoog uw salaris was en wanneer u stopt met werken. Ook hangt het af van het resultaat van de beleggingen.

En de hoogte van het extra pensioen waar u zelf voor zorgt, is onder andere afhankelijk van het bedrag dat u zelf inlegt om te sparen of het resultaat van beleggingen. 

Wat genoeg pensioen is, verschilt per persoon. U kunt alvast bekijken hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd via uw werkgever. En hoeveel AOW u straks krijgt. Zo weet u wat u naar verwachting krijgt als u met pensioen gaat. 

Het Nibud heeft een handige tool ontwikkeld: De rekentool Pensioenschijf-van-vijf. Deze geeft u inzicht in uw inkomen én uitgaven na uw pensioen.

Werknemers krijgen meer keuzes, met als motto: een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Langer doorwerken wordt gestimuleerd met permanente scholing. En voor wie eerder wil stoppen, komen er extra opties om dat te organiseren:

Versoepeling van de heffing voor de Regeling vervroegd uittreden (RVU)

Eerder stoppen met werken wordt ontmoedigd en soms zelfs extra fiscaal belast. Een RVU heeft als doel om een overbruggingsuitkering te bieden vanaf ontslagdatum tot de pensioendatum. Biedt een werkgever een dergelijke regeling aan zijn werknemers aan, dan is de werkgever hierover een eindheffing verschuldigd van 52%.

Daarnaast wordt de strafheffing voor een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) tijdelijk versoepeld indien wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Werkgevers krijgen de mogelijkheid om aan werknemers die bijna AOW-gerechtigd zijn een regeling aan te bieden waardoor ze eerder kunnen stoppen met werken. Over de bijdrage aan de vertrekregeling hoeft de werkgever dan geen strafheffing te betalen. De vertrekregeling is inzetbaar tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2026 met een uitloopperiode tot 1 januari 2029.

Verlofsparen

Op dit moment kunnen werknemers maximaal 50 weken fiscaal gefaciliteerd vakantieverlof en compensatieverlof opsparen. De fiscale grens van 50 weken wordt verhoogd naar 100 weken. Deze weken kunnen worden ingezet om eerder met pensioen te gaan. Gespaard kan bijvoorbeeld worden uit overwerk, onregelmatigheidstoeslag en niet gebruikte bovenwettelijke vakantiedagen. Verlofsparen uit wettelijke vakantiedagen is niet mogelijk. Het gespaarde verlof meenemen naar een andere werkgever is ook niet mogelijk, omdat het verlof gekoppeld is aan de dienstbetrekking. Deze maatregel is met terugwerkende kracht op 1 januari 2021 in werking getreden.

 

Dit blijft hetzelfde

 1. U ontvangt vanaf uw pensioenleeftijd AOW van de overheid. Ook als de nieuwe regels zijn ingevoerd.  
 2. Veel mensen bouwen pensioen op via de werkgever. Dat blijft zo.   
 3. U ontvangt pensioen zo lang u leeft.   
 4. Overlijdt u? Dan krijgt uw partner vaakeen pensioen, ook als u overlijdt voordat u met pensioen bent. 
 5. Ook blijft u meestal pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt raakt.   
 6. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, zoals een vakbond of een ondernemingsraad, blijven samen afspraken maken over pensioenregelingen.

Dit verandert er

Pensioen met afspraken over inleg - De meeste werknemers in Nederland hebben een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van de pensioenuitkering. De verwachting hierover kan door de huidige regels niet altijd door alle uitvoerders worden waargemaakt. In het nieuwe pensioen worden afspraken gemaakt over hoeveel geld u en uw werkgever inleggen voor uw pensioen. Dit pensioen heet een premieregeling. 

Pensioen via uw werkgever kan sneller omhoog - Als het goed gaat met de economie, dan kan het pensioen dat u heeft opgebouwd via uw werkgever straks sneller omhoog. Maar dit pensioen kan ook omlaaggaan als het economisch slechter gaat. Het pensioen wordt dus beweeglijker. Het is de verwachting dat met de nieuwe regels de pensioenen vaker en eerder omhooggaan dan nu het geval is.  

Het nabestaandenpensioen: duidelijke en dezelfde regels voor alle pensioenuitvoerders - Heeft u recht op nabestaandenpensioen, dan zijn veel regels straks voor iedereen hetzelfde. Daardoor is duidelijker waar de nabestaande op kan rekenen.   

Ons nieuwe pensioen! Wat betekent dat voor u. En wat kunt u doen?

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u meer informatie over de AOW en een overzicht van de huidige AOW-leeftijden en actuele AOW-uitkeringen.

 

Via mijnpensioenoverzicht.nl vindt u informatie over uw pensioen. U ziet hier uw AOW, hoeveel pensioen u heeft opgebouwd via uw werkgever en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds- of verzekeraar) u pensioen heeft opgebouwd.

Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. Ook via de persoonlijke webpagina van uw pensioenuitvoerder kunt u uw opgebouwde pensioen bekijken.

Het is goed om nu al na te denken wat uw inkomsten na uw pensioen zijn en wat u verwacht uit te geven. De website van het Nibud kan daarbij helpen.

Daar vindt u ook de rekentool Pensioenschijf-van-vijf. Deze geeft u inzicht in uw inkomen én uitgaven na uw pensioen.