Welke 'oude' hypotheekvormen zijn er nog?

U krijgt alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken (vanaf 2013) en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken zoals de spaarhypotheek.

Wanneer u een oude hypotheek wilt verhogen, geldt voor de verhoging de nieuwe regelgeving.

Graag geven wij u het advies mee om uw hypotheekdossier periodiek te laten beoordelen door een specialist. Past de hypotheek nog bij uw huidige situatie. Zijn er verbetermogelijkheden en is bijvoorbeeld het oversluiten van de hypotheek zinvol.  

Levenhypotheek

Bij een levenhypotheek lost u niet af, maar betaalt u een premie voor een levensverzekering en de rente over de hypotheeklening. De levensverzekering keert op het eind van de looptijd een gegarandeerd kapitaal uit + een winstuitkering.

Met dit gegarandeerde eindkapitaal + de winstuitkering lost u uw hypotheek af. De levensverzekering keert niet alleen uit als u op de einddatum in leven bent maar ook bij eerder overlijden. 

Het verschil tussen een levenhypotheek en een spaar- en beleggingshypotheek is de manier hoe het rendement tot stand komt. In een levenhypotheek wordt gebruik gemaakt van een maatschappijwinstdelende polis. U krijgt meestal een gegarandeerd rendement van 3-4% en meer als de verzekeringsmaatschappij meer winst maakt.

 

 

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een specifieke vorm van een levenhypotheek: een combinatie van een hypotheeklening en een levensverzekering. Kenmerkend voor de spaarhypotheek is dat de levensverzekering onlosmakelijk is verbonden aan de hypothecaire lening en dat de levensverzekering een gegarandeerde poliswaarde op einddatum en bij overlijden heeft. 

Het rendement op de maandelijkse inleg is gekoppeld aan de hypotheekrente die u betaalt. Het rentepercentage dat u betaalt is tevens het rentepercentage dat u vergoed krijgt in uw spaar-/levensverzekering.

U betaalt rente en daarnaast betaalt u premie die precies zo hoog is dat de verzekering voldoende uitkeert om de hypotheek af te lossen.

 

 

Bankspaarhypotheek

Naast de spaarhypotheek is er ook de bankspaarhypotheek. Het belangrijkste verschil tussen deze varianten heeft betrekking op de overlijdensrisicoverzekering.

Bij de bankspaarhypotheek is overlijdensdekking niet altijd verplicht.

 

 

 

Beleggingshypotheek

Bij de Beleggingshypotheek betaalt u, naast de rente voor de hypotheeklening, een premie voor een beleggingsverzekering. Er vinden geen maandelijkse aflossingen plaats. De premie wordt belegd in een door u aangewezen beleggingsfonds. De aflossing op einddatum vindt plaats met de uitkering uit de beleggingsverzekering.

Vaak wordt ervoor gekozen om hierin een overlijdensrisicoverzekering op te nemen. Deze garandeert dat bij plotseling overlijden de hypotheek geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. Omdat aflossing tijdens de looptijd niet plaatsvindt profiteer je optimaal van de hypotheekrente-aftrek.

 

Krediethypotheek

Door de toenmalige fiscale regels was de krediethypotheek een gunstige manier om (tijdelijk) extra geld op te nemen voor bijvoorbeeld een verbouwing of aanvullend pensioen.

Een krediethypotheek is namelijk een doorlopend krediet waarbij de woning als onderpand geldt.

Met de geldverstrekker werd een kredietlimiet afgesproken waarbinnen u zo vaak geld op kon nemen of af kon lossen als u wilde. U betaalt enkel een variabele rente over het opgenomen geld in de hypotheek. De rente over het extra geleende gedeelte kon voor 1 januari 2013 nog worden afgetrokken in box 1.

 

Hybride hypotheek

De hybride hypotheek is een combinatie van de Spaarhypotheek en de Beleggingshypotheek en u kunt zelf kiezen hoe u het kapitaal in de levensverzekering wilt opbouwen. U betaalt rente over het geleende bedrag en een premie voor de levensverzekering.

U heeft dan ook de volgende opties:

  • u kunt sparen
  • u kunt beleggen
  • u kunt sparen én beleggen

Verzilverhypotheek

Met overwaarde uw woning toekomstproof maken is de wens van veel zestigplussers. Die willen liever niet verhuizen, maar hebben doorgaans nog geen levensbestendige woning. De verbouwing die hiervoor nodig is kan vaak worden gefinancierd met overwaarde in de woning. 

Met de verzilverhypotheek leent u een extra bedrag dat u vervolgens vrij kunt besteden. Deze extra lening is vaak een percentage van de overwaarde. U hoeft tijdens de looptijd niet af te lossen. De rente die u verschuldigd bent wordt opgesteld bij uw openstaande hypotheek. Hierdoor neemt deze toe en neemt de overwaarde af.