Wat u moet weten over een aflosvrije hypotheek

U krijgt alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken (vanaf 2013) en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken zoals de aflosvrije hypotheek.

Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt niet (maandelijks) op de lening afgelost. In plaats daarvan wordt er vaak afgelost bij de verkoop van de woning. Net als bij de annuïteitenhypotheek blijven de maandelijkse lasten constant zolang de rente gelijk blijft.

 

 

Aflossingsvrij betekent niet dat je niet mág aflossen. Als u de restschuld wilt verlagen om uiteindelijk minder rente te betalen, mag u jaarlijks een bedrag boetevrij aflossen. Dit bedrag is vaak wel gebonden aan een maximum.

Aflosvrije hypotheek - voordelen

 • Lage maandlasten: Omdat u niets aflost maar alleen de rente betaalt, heeft u met deze hypotheekvorm de relatief laagste maandlasten.
 • Stabiele maandlasten: Met een aflosvrije hypotheek heeft u de zekerheid van een vast bedrag per maand en weet u dus precies waar u aan toe bent.
 • Geen verplichte vermogensopbouw :  U bent niet verplicht om vermogen op te bouwen om daarmee de hypotheek af te kunnen lossen.
 • Maximaal fiscaal voordeel: U betaalt rente over over de hele looptijd van de lening. Hierdoor profiteert u ieder jaar maximaal van het fiscaal voordeel in de vorm van de renteaftrek. Let op de fiscale wijzigingen per 01-01-2013!
 • Verruiming financiële armslag: De lage maandlasten geven u meer ruimte in uw bestedingspatroon. Bij een beperkt budget is dit een groot voordeel.
 • Bescherming tegen te hoge hypotheek: Omdat u meestal maar een bepaald % van de executie waarde aflossingsvrij kunt lenen, leent u nooit boven uw draagkracht.
 • Geen verplichte tussentijdse aflossingen: U bent niet verplicht om tussentijds af te lossen.
 • Flexibel: U heeft veel vrijheid en flexibiliteit met betrekking tot aflossing, vermogensopbouw en eventuele aanvullende verzekeringen.

Aflosvrije hypotheek - nadelen

 • De schuld blijft bestaan: Omdat u niets aflost vermindert uw hypotheekschuld niet. U bouwt dus geen vermogen op. Het niet aflossen geeft een behoorlijk risico en u blijft een hypotheek houden totdat u het huis verkoopt. Zolang u in uw huis blijft wonen komt u nooit uit de schulden.
 • Rentelasten blijven bestaan: Omdat u niet aflost blijft u de rente betalen. Na 30 jaar is deze rente niet meer aftrekbaar.
 • Lastenstijging bij pensionering: Na pensionering loopt u grote kans dat de nettolast stijgt vanwege een vermindering van belastingaftrek.
 • Eigen geld inbrengen: U moet beschikken over eigen geld omdat u maar een bepaald % van de executiewaarde aflossingsvrij kunt lenen.

Aflosvrije hypotheek - verzekeringen

In ons adviesgesprek zullen deze verzekeringen met u worden doorgenomen!

 • Risicoverzekering
 • Aankoopwaardeverzekering
 • Arbeidsongeschiktheid-dekking
 • WW-dekking
 • Rechtsbijstand voor woningeigenaren

Aflosvrije hypotheek - interessant voor...

 • Voor wie is deze vorm interessant? Een aflossingsvrije hypotheek is interessant wanneer u een slechts klein gedeelte van de waarde van uw huis in hypotheek wilt geven om bijvoorbeeld extra geld voor een aan- of verbouwing vrij te maken. Ook voor mensen op latere leeftijd, die gaan verhuizen naar een kleinere woning en een behoorlijk gedeelte eigen geld inbrengen, is deze hypotheekvorm zeer geschikt.
 • Een goede Tip: Het is vaak niet verstandig om een zo groot mogelijke aflossingsvrije hypotheek te nemen om zo een lage maandlast te bereiken. Veelal leidt dit tot een verschuiving van de lasten naar de toekomst. De hypotheek zal toch een keer moeten worden ingelost. De kans is groot dat u veel te lang met een schuld blijft zitten.

Aflosvrije hypotheek - andere redenen

 • u wilt niet tussentijds aflossen
 • u wilt maximaal fiscaal voordeel genieten
 • u wilt geen kapitaal bij elkaar sparen om later af te kunnen lossen
 • u heeft er geen problemen mee dat de schuld blijft bestaan
 • u vindt flexibiliteit belangrijk
 • u heeft een bedrag aan eigen geld ter beschikking
 • u wilt een zo laag mogelijke hypotheeklast
 • u wilt (een deel) van uw eigen geld in het huis investeren

Gaat u verhuizen tijdens de looptijd van uw aflossingsvrije hypotheek of wilt u uw hypotheek oversluiten?

Dan kunt u bij de meeste geldverstrekkers voor nog maar zo’n 50% van de marktwaarde van uw (nieuwe) huis een aflossingsvrije hypotheek nemen. De overige marktwaarde zal je met een andere hypotheekvorm of eigen geld moeten financieren.